Cookie- og persondatapolitik

Cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden, accepterer du anvendelsen af disse. Det gør vi opmærksom på første gang du besøger hjemmesiden. Det er vi – og alle andre hjemmesideejere – forpligtet til, for at øge beskyttelsen af privatlivet, når vi bevæger os i den digitale verden.

Indsamling af personoplysninger ved besøg på HEDELUND revision & rådgivnings hjemmeside:

Vi anvender Google Analytics på vores website. Når du besøger www.hedelund.dk vil der derfor blive lagt en cookie på din computer, hvorved vi, via Google Analytics, kan indsamle oplysninger om brugen af vores website/hjemmeside. Google Analytics tillader ikke indsamling af personlige oplysninger som navn, e-mailadresser m.m.

Formålet med indsamlingen

Disse oplysninger anvender vi i vores arbejde for at øge brugervenligheden og kvaliteten af vores website/hjemmesiden.

HEDELUND revision & rådgivning har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Når du har besøgt vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”.
  • Hvilken browser du bruger.
  • Hvilken ip-adresse du har.
  • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon.
  • Din geografiske placering.
  • I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. cvr.nr.

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan vi bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmeside.

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi bruger ikke cookies til noget andet formål end dem, der er beskrevet her, og bruger dem heller ikke til at indsamle personoplysninger til noget andet formål.

Hvad er en cookie

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.

Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger.

Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge

Du kan også få vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering om hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Vil du vide mere om cookies

Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk

Generelt om persondata, herunder overdragelse til tredjeparter samt opbevaring:

I forbindelse med vores samarbejde vil vi indsamle, behandle og opbevare personodata om vores kunder. Vi indsamler for eksempel oplysninger om navn, e-mail, firmaadresse, CVR-nr., CPR-nr. samt relevante økonomiske oplysninger på vores kunder og deres eventuelle medarbejdere og samarbejdspartnere.

Oplysningerne indsamles og opbevares for at kunne levere de aftalte ydelser samt for løbende rådgivning. De indsamlede og behandlede personoplysninger vil blive beskyttet i henhold til de gældende krav i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, hvilket vi har sikret os sker gennem en række interne organisatoriske foranstaltninger.

Som led i den daglige drift af HEDELUND revision & rådgivning benytter vi en række leverandører til forskellige formål, eksempelvis vedrørende software, hosting, databackup og lignende. Som følge heraf vil de af os indsamlede og behandlede persondata blive overdraget til relevante tredjeparter.  Disse tredjeparter er af os instrueret i behandlingen af personoplysningerne på vores vegne og kaldes derfor for databehandlere. Vores databehandlere behandler udelukkende personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Gennem databehandleraftaler forpligter vi vores databehandlere til at behandle personoplysningerne fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Gennem vores databehandleraftaler sikrer vi at persondata ikke overføres til lande udenfor EU/EØS uden at den enkelte databehandler indgår i ”Privacy Shield-ordningen” som er godkendt af EU kommissionen.

Vi opbevarer persondata så længe dette er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning og til opfyldelse af de formål, som personoplysningerne er indsamlet til. Som udgangspunkt opbevarer vi af service- og kontraktlige hensyn alle modtagne personoplysninger for aktive kunder. Efter endt samarbejde vil informationerne blive opbevaret i yderligere 5 år, hvorefter de vil blive slettet (løbende + 5 år).

Som registreret har man som udgangspunkt ret til at få slettet oplysninger ældre end 5 år, såfremt dette ønskes. Endvidere har man som registreret, som udgangspunkt, ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger som vi behandler, og ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af persondataene. Hvis en registreret ønsker at vi berigtiger, eller sletter personoplysninger, som vi har indsamlet, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan der rettes henvendelse til os via nedenstående kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Navn: HEDELUND revision & rådgivning
Adresse: Østerbro 4, 5690 Tommerup
CVR-nr.: 36762454
E-mail: CH@hedelund.dk
Tel.:  +45 40172253

I henhold til gældende regler i databeskyttelsesforordningen samt gældende regler for revisorers erklæringsarbejde, er vi ved HEDELUND revision & rådgivning dataansvarlige for de personoplysninger, som vi indsamler og behandler i forbindelse med erklæringsopgaver. Som dataansvarlige har vi som udgangspunkt en oplysningspligt overfor hver enkelt registreret. Som følge af, at vi som revisorer er underlagt en række tavshedsregler i vores erklæringsarbejde, er det imidlertid kun personer der er registret i direkte tilknytning til den enkelte erklærings opgave, hvilket vil sige direktører, indehavere og reelle ejere, som vi konkret må oplyse om indsamlingen og behandlingen.

I tilfælde af at der er tale om forskellige personer, vil disse hver især modtage en uddybende redegørelse for hvilke data vi indsamler og behandler omkring dem enkeltvis. Øvrige registrerede vil ikke blive orienteret særskilt omkring indsamlingen men er velkomne til at rette henvendelse, hvorefter vi ud fra en konkret vurdering vil afgøre om vi må oplyse om de registrerede oplysninger.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.