Revision & Regnskab
Lovpligtig revision af årsregnskab - Generel regnskabsassistance

Revision & regnskab

Lovpligtig revision af årsregnskaber – Generel regnskabsassistance

Driver du din virksomhed i selskabsform har vi som selskabets revisor de nødvendige kompetencer for at udføre den lovpligtige revision af selskabets årsregnskab. Review, udvidet gennemgang og andre erklæringsopgaver er ligeledes opgaver vi håndterer.

Vi assisterer også personligt ejede virksomheder
Vi tilbyder vores assistance til både selskaber og personligt ejede virksomheder herunder assistance til udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. Mange vælger tillige at få udarbejdet periodiske balancer og budgetkontroller. Dermed har din virksomhed et godt arbejdsredskab til brug for analyser, drøftelser med pengeinstitut mm.

Vi giver dig indblik i regnskabet
Vi lægger vægt på en udførlig gennemgang af det udarbejdede regnskabsmateriale. Målet er at vores kunder efter gennemgangen har fået en god forståelse af de enkelte poster. Vi deltager gerne i eventuelle møder med pengeinstitut eller øvrige finansielle samarbejdspartnere.