Rådgivning
Opstart af virksomhed - Daglig drift - Løbende dispositioner

Rådgivning

Opstart af virksomhed – Daglig drift – Løbende dispositioner

HEDELUND revision & rådgivning er den naturlige sparringspartner i mange af virksomhedens økonomiske dispositioner værende fra opstart af ny virksomhed til assistance i forbindelse med skatte- og driftsmæssige dispositioner.

Rådgivning ved opstart af virksomhed
Vi rådgiver ved opstart af virksomhed, herunder assistance med budgetter, momspligt, registrering hos Erhvervsstyrelsen mm. Stiftelse af selskab, virksomhedsomdannelser, selskabskonstruktioner, valg af bogføringssystem mv. er ligeledes områder vi bistår med.

Løbende rådgivning i den daglige drift
I kraft af at vi er tæt på virksomhedens daglige økonomi er vi involveret i mange af virksomhedens overvejelser. Konsekvenser ved skattemæssige dispositioner, investeringer i biler, maskiner mv., samt rådgivning omkring den finansielle sammensætning er blot nogle af de områder hvor vi som revisor er den naturlige sparringspartner.
Derudover er vi et naturligt bindeled mellem virksomheden og de finansielle samarbejdspartnere.

Formue- og helhedsrådgivning
Du er hovedaktionær, virksomhedsejer og/eller velhaver. Rådgivningen sker ud fra dine egne planer, ideer og lyster. Vi har fokus på hele din økonomi, og du får rådgivning om din situation både på privatfronten og i din virksomhed. Vi medvirker til at give dig overblik, herunder at du er ajour med dine muligheder og handlinger mht. f.eks. pensionsordninger, generationsskifte, salg/køb af virksomhed og arveplanlægning.

Hjælp til udfyldelse af papirer og indberetning til offentlige myndigheder
Som den naturlige rådgiver for virksomheden er vi ligeledes behjælpelige med mange andre opgaver inden for virksomhedens økonomiske virke og udvikling. Det kan dreje sig om indberetninger til det offentlige, ansøgning om diverse tilladelser, indberetning af statistiktal, samt mange andre opgaver, som ikke lige hører ind under den daglige drift.